Koppel Knock-Out Competitie inschrijving

Deelnemende koppels

Koppel Speelgelegenheid
 1. Jos Hoekstra en Stefan Hoekstra Café/Snackbar 't West
 2. Etienne Hoogma en Jan Roskam Café Pub'84
 3. Dennis Boltjes en Johan van der Zee Café Uncle Sam
 4. Marco Sterkenburg en Bauke Lenstra Café De Babbel
 5. Stevin Wignand en Jeroen Babois Café De Babbel
 6. John de Vries en Jeffrey Mijnen Miero
 7. Jeroen Bakker en Peter Hogeboom Café Pub'84
 8. Arno Vreeling en Marije Schokker Café Uncle Sam
 9. Rowan Turk en Guus Hielkema Café Pub'84
10. Jan Zandhuis en Erwin Regtop Bar Suc6
11. Jannie Zandhuis en Gonnie Smale Bar Suc6
12. Erwin van der Schaar en Eline van Heuven Café Pub'84
13. Robin Lepstra en Jasper Lepstra Café Pub'84
14. Ronnie Hofstee en Bertha Machiela Café De Babbel
15. Daniel Groen en Klaas Woudstra Café Uncle Sam
16. Ferry Jonker en Raymond Hoomoedt Café/Snackbar 't West
17. William Smale en Jacob Kroondijk Bar Suc6
18. Menno Venema en Jos Vermeulen Bar Suc6
19. Bart Elsinga en Andre Mintjes Café De Babbel
20. Annemarie Siegersma en Roelof Sterkenburg Café Pub'84
21. Jeroen Hiemstra en Vincent Regtop Café Pub'84
22. Andre Jelsma en Lianne Holtrust Café De Babbel
23. Emiel Nijholt en Anchela Veenstra Café Pub'84
24. Sanne Boers en Tineke Boonstra Café/Snackbar 't West
25. Johannes Jonker en Piet Welleweerd Miero
26. Pieter Posthumus en Rene Sikkema Café De Huyskamer